جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

محمدی

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 27 آذر 1398