جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

درباره سایت جتکار

 

چشم انداز:

ما می خواهیم تا 5 سال آینده با همکاری شرکت های ساختمانی و کارفرمایان الگویی ممتاز به منظور مستندسازی از ساختمان ها در قالب رسانه های تصویری ایجاد نماییم.

ماموریت:

رسالت جتکار، توسعه خدمات کسب و کار اینترنتی برای مهندسان، فروشندگان محصولات، تولید کنندگان و کارفرمایان، مشاغل خدماتی در حوزه های مرتبط با ساختمان و نیز سایر کسانی که از خدمات ما در تمام نقاط کشور استفاده می کنند می باشد

فناوری خاص جتکار، نمایش تمام فروشندگان و نیز خدمت دهندگان بر پایه جستجو بر روی نقشه در یک نگاه و نیز اختصاص پروفایل کاربری با قابلیت ارسال پست و مطلب می باشد.

تیم جتکار به دنبال ارائه راهکاری به منظور تامین نیاز مشتریان با امکان تحلیل و بررسی در رسیدن به بهترین کیفیت در کمترین زمان و قیمت مطلوب می باشد.

راهنما:

شما در سایت جتکار می توانید بهترین موقعیت های شغلی را جستجو نمایید و به آنها پیشنهاد قیمت نمایید و کسب و کار خودتان را به نمایش بگذارید شما با جتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــکار موفق خواهید شد.