جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه آقای علیزاده

مشخصات پروژه :
نوع ساختمان: مسکونی
تعداد طبقات: 5 طبقه
نوع خدمات: طراحی و نظارت تاسیسات برقی
متراژ: 900 متر مربع

مجری گروه فنی و مهندسی البرز
تاریخ شروع کار 16 شهریور 1395