جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

راه آهن تهران

اجرای لوله کشی تاسیسات سیستم سرمایش و گرمایشی ساختمان مرکزی راه آهن مرکزی با دودکش اصلی موتورخانه مرکزی

مجری شرکت تهویه و برودت گستر پرگاس
تاریخ شروع کار 22 مرداد 1396