جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجموعه اقامتی رفاهی سیرجان

طراحی سالن آمفی تئاتر

نام پروژه: مجموعه اقامتی رفاهی سیرجان

سال طراحی: ۱۳۹۱

موقعیت: سیرجان

کارفرما: شرکت گل گهر سیرجان

مساحت:۹۷۰۰ متر مربع

مجری گروه طراحی و اجراء نقشِ شهر
تاریخ شروع کار 03 مرداد 1391