جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

ساخت استخر مجموعه ورزشی سازمان انرژی اتمی

خدمات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

مشاور سیستم هوشمند
ساخت استخر
ساخت جکوزی
محوطه سازی کامل استخر
آب بندی و کاشی کاری استخر
آب بندی و کاشی کاری جکوزی
ساخت رینگ استیل ۱۲ نفره
ساخت اتاق نمک
ساخت سونا بخار

مجری شرکت مهندسی تحقیقاتی شاخص صنعت تام
تاریخ شروع کار 09 مرداد 1397