جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه 1

نقاشی ساختمان محمودی
رضایت مشتری،کیفیت عالی و قیمت مناسب سرلوحه کار ماست
در سراسر تهران و حومه
پل ارتباطی با ما ☎09196540992

مجری نقاشی ساختمان محمودی
تاریخ شروع کار 02 فروردین 1399