جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پارک شادی قلعه گنج کرمان

پارک شادی شهرستان قلعه گنج کرمان در زمینی به مساحت ۱۸۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای ۱۰۰۰ متر مربع و حدود ۴۱۶ متر مربع دیوار محوطه در حال ساخت در قسمت های زیر می باشد.

مجری اسکان ایران
تاریخ شروع کار 25 اسفند 1398