جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

آقای روانکام

توضیحات در اینجا ممکن است هیچ ارتباطی به این پروژه نداشته باشد و فقط به منظور دمو این متن اینجا قرارداده شده است.
محل پروژه: شهرک غرب ، فاز چهارم ، خیابان خوارزم ، کوچه دوم
موضوع پیمان: خاکبرداری و پایدارسازی گود ویلای مسکونی خوارزم
مدت زمان انجام تعهدات: 30 روز
سیستم سازه نگهبان مورد استفاده جهت پایدارسازی گود: نیل
تراز آب زیرزمینی:-
عمق گود: 10/7 متر
سطح شاتکریت: 743 مترمربع
طول نیل و انکر گذاری: 1314 متر
مخاطرات موجود: وجود خاک دستی تا عمق 2 متر
طراح: مهندس سعید یوسفی
مسئولیت اجرا: مهندس مجید یوسفی
سرپرست کارگاه: مهندس مجید یوسفی
مسئول مانیتورینگ: مهندس بیرنگ

مجری بسپارپی ایرانیان
متراژ 1 متر مربع
تاریخ شروع کار 05 بهمن 1398