جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

آزمایشگاه رازی

ارسال شده در 10 فروردین 1399 ساعت 13:18 آزمایشگاه رازی

کارفرما : آزمایشگاه رازی

مصالح نما : سرامیک پرسلانی

مساحت نما : 250 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : مشهود ماسا

تعداد مشاهده: 51
آزمایشگاه رازی