جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

آزمایشگاه رازی

کارفرما : آزمایشگاه رازی

مصالح نما : سرامیک پرسلانی

مساحت نما : 250 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : مشهود ماسا

مجری شرکت فنی مهندسی زیبآشیان
تاریخ شروع کار 09 فروردین 1399