جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نوسازی سالن همایش های منطقه آزاد چابهار

ارسال شده در 26 اسفند 1398 ساعت 20:17 شرکت رس

کارفرما:سازمان منطقه آزاد چابهار
مشاور:مهندسین مشاور آبادیس سازه آکام
زیربنا: 2000متر مربع
شروع: 1394

تعداد مشاهده: 57
نوسازی سالن همایش های منطقه آزاد چابهار