جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی شرکت رس

شرکت رُس در سال 1328 در زمینه فعالیتهای پیمانکاری ساختمان با شماره ثبت 3022 در اداره ثبت شرکتهای تهران تاسیس گردید و از بدو تاسیس با استفاده از تلفیق دانش مدیریتی ، تخصص و تجربه در کنار تعهد توانسته است پروژه های متعددی را در سرتاسر پهنه میهن عزیزمان ایران به سرانجام برساند که تعدادی از آنها در زمره بناهای شاخص و ماندگار و دارای ارزش ملی می باشند.

نام مدیر عامل شرکت رس
آدرس شرکت