جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

نقشه های سازه ای ساختمان الماس ایران زمین

ارسال شده در 21 بهمن 1398 ساعت 20:56 الماس ایران زمین

نقشه های پیوست شده در این پست به صورت دمو قرار داده شده است.
این ساختمان به صورت فلزی طراحی شده است و فنداسیون آن یک فنداسیون نواری است و مهاربند جانبی آن در دو طرف به صورت بادبند ضربدری است. سقف های این سازه سقف تیرچه بلوکی است.

تعداد مشاهده: 115
نقشه های سازه ای ساختمان الماس ایران زمین