جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی گازرسانی

اجرای پروژه های گازرسانی به مجتمع های مسکونی، تجاری و صنعتی با اخذ تاییدیه از سازمان نظام مهندسی و شرکت گاز استان تهران

نام مدیر عامل سهیل کریمی
آدرس شرکت سه راه افسریه مظاهر مجتمع اطمینان ایرانیان