جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی کرگیری و برش بتن

اجرای سوراخکاری بدون تخریب با دستگاه کرگیری به قطر ۱اینچ الی ۱۰اینچ به عمق ۱متر
قادری
۰۹۹۰۲۱۳۸۰۰۹

نام مدیر عامل وحید قادری
آدرس شرکت