جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی پیمانکاری

صفر تا صد ساختمان... خدمات نقشه برداری نقشه کشی پروانه ساختمان نظارت و اجرای صفر تا صد

نام مدیر عامل مهدی جواندل
آدرس شرکت تبریز