جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی بسا پلیمر

نام مدیر عامل احمد دعایی
آدرس شرکت تبریز- چهار راه حافظ جنب بانک تجارت