جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

لوگوی گروه آرتمن

گروه مهندسی آرتمن، با هدف ایجاد گروهی پیشرو در صنعت ساختمان ایران، از سال 1390 در شهر شیراز شروع به کار کرد. از آنجا که در زمینه سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت در بسیاری از موارد نتایج باعث رضایت مشارکت کننده و خریدار نمیباشد، گروه آرتمن تلاش کرده تا با ارائه الگویی مناسب در کنار رضایت مشتریان، در زمینه زیبایی شهری و محله ای نیز تاثیر گذار باشد. گروه مهندسی آرتمن، با تکیه بر اصول خود مانند صداقت، تاکید برکیفیت، نوآوری و ارائه مطلوب ترین خدمات، زمینه های متنوعی از خدمات سرمایه گذاری، مهندسی و بازاریابی و فروش را ارائه می کند. ضمنا گروه آرتمن همواره بهینه سازی مصرف انرژی با هدف حفظ سرمایه های ملی، همکاری در حفاظت از محیط زیست و تعهد در قبال حفظ اصالت فرهنگی و ارتقاء زیبایی سیمای شهری را از مسوولیت های اجتماعی خود میداند.

نام مدیر عامل آرتمن
آدرس شرکت