جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طراحی دفتر ثبت اسناد

ارسال شده در 01 مهر 1399 ساعت 08:10 توکان استدیو

این پروژه در فضای پنجاه متری وبه صورت باسازی در تهران اجرا شد.طراح خانم شکاری و اجرا شرکت توکان می باشد.به سبک مدرن طراحی و رنگ بندی کار بر اساس پویایی کارمندان در نظرگرفته شد.

تعداد مشاهده: 86
طراحی دفتر ثبت اسناد