جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اجرای سقف پروژه مرزداران

ارسال شده در 08 فروردین 1399 ساعت 18:56 آرمین سازه ایران

اجرای سقف پروژه مرزداران به مساحت ۱۲۶۰ متر مربع در ۷ سقف به مدت ۹ روز کاری و در ۲ مرحله اجرا گردید.

مرحله اول در ۳ سقف و پس از بتن ریزی و نصب اسکلت ۴ طبقه بعدی اجرای سقفها کامل گردید.
بزرگترین طول دهانه پروژه مرزداران ۷/۳۰ سانتیمتر بود که به علت بلند بودن تیرچه و ارتفاع ۲۰ آن،

جهت جلوگیری از لرزش و استحکام بیشتر به صورت تیرچه دوبل اجرا گردید.

پله ها نیز با تیرچه و یونولیت ۱۵ سانتی ولی به فاصله ۵۰ سانت کار شد.
بتن نیز با عیار ۳۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب از کارخانه ( خانه بتون ) خریداری شده بود که در زمان پمپاژ روان کننده نیز اضافه می گردید.
به درخواست کارفرما و ناظر ساختمان میلگرد های حرارتی در دو جهت عمود بر تیرچه ها و در جهت تیرچه ها و همچنین ژوئن ها نیز یک ردیف بیشتر از تعداد ذکر شده در آیین نامه های مربوط به تیرچه کرومیت نصب گردید.
آدرس پروژه : مرزداران ، خیابان ابراهیمی ، کوچه الوند شانزدهم ، قطعه دوم بعد از مخابراتتیرچه آرمین سازه

تولید کننده تیرچه کرومیت و بتنی استاندارد

اجرای سقف کرومیت ، بتنی و عرشه فولادی

ارسال تیرچه به نمام شهرهای ایران

تعداد مشاهده: 33
اجرای سقف پروژه مرزداران