جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

گچ بری سینه کنج

ارسال شده در 24 اسفند 1398 ساعت 11:31 خدمات گچبری ساختمان مجتبی پارسایی

نمونه ای از گچبری های انجام شده توسط جناب آقای مجتبی پارسایی را در این پست می توانید ملاحظه کنید.

تعداد مشاهده: 26
گچ بری سینه کنج