جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اسکیس و راندو در طراحی های شهری

  • کد محصول : 825da970187d494
جتکار هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال معاملات شما ندارد.

برای فروش این محصول در جتکار ثبت‌نام کنید.

    ویژگی‌های محصول

موارد بیشتر

اسکیس و تکنیک های راندو در طراحی های شهری تلاشی برای ارئه راه حل های مناسب و هماهنگ برای مسائل متفاوت و گاه متضاد شهری است که از یک سو در زمان و مکان مشخص به مجموعه خواسته ها و نیازهای یک پروژه پاسخگو باشد و از سوی دیگر، واجد ارزش هایی برجسته و خلاقانه باشد که با روشی ساده و سریع و بیانی گرافیکی به مخاطب ارائه کند.

شایستگی ها و توانمندی هایی که از یک فرد مسلط اسکیس و تکنیک های راندو در طراحی شهری مد نظر است به شرح ذیل می باشد:

1- ترسیم کروکی فضاهای شهری

2- ترسیم الگوهای متنوع پرسپکتیو شهری در اسکیس

3- تحلیل انواع فضاهای شهری

4- ارائه ضوابط عام و خاص طراحی انواع فضاهای شهری

5- ترسیم فنی نما، پلان و مقاطع فضاهای شهری در اسکیس

6- ترسیم دیدهای راهبردی در اسکیس شهری

7- طراحی ایدئوگرام ها، تحلیل سایت و ترسیم تحلیل های موضوعی و موضعی سایت

8- بکارگیری تکنیک های راندو در طراحی شهری

9- شیت بندی، ترکیب بندی و چیدمان مفاهیم در ارائه طرح های شهری

مشخصات فنی اسکیس و راندو در طراحی های شهری

مشخصات

  • شرح شغل
    اسکیس و تکنیک های راندو در طراحی شهری از شایستگی های حوزه شهرسازی می باشد. که دارای وظایفی از قبیل ترسیم کروکی فضاهای شهری - ترسیم الگوهای متنوع پرسپکتیوهای شهری در اسکیس- شناخت و تحلیل انواع فضاهای شهری - ارائه و ضوابط عام و خاص طراحی انواع فضاهای شهری - ترسیم فنی نما، پلان و مقاطع فضاهای شهری در اسکیس- ترسیم دیدهای راهبردی در اسکیس شهری- طراحی ایدئوگرام ها، تحلیل سایت و ترسیم تحلیل های موضوعی و موضعی سایت- شناخت و بکارگیری تکنیک های راندو در طراحی شهری- شیت بندی، ترکیب بندی و چیدمان مفاهیم در ارائه طرح های شهری می باشد.
از تا
تعداد بازدید
آدرس

قیمت
نام کاربری