جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

طراحی معماری به کمک Archicad

  • کد محصول : 825da73f17ae4e8
جتکار هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال معاملات شما ندارد.

برای فروش این محصول در جتکار ثبت‌نام کنید.

    ویژگی‌های محصول

موارد بیشتر

شایستگی ها و توانمندی هایی که از یک فرد مسلط به طراحی معماری به کمک نرم افزار Archicad مد نظر است به شرح ذیل می باشد:

1- توانایی تشخیص وسایل نقشه کشی طراحی

2- توانایی انجام اولیه نقشه کشی

3- توانایی تشخیص ابزار طراحی

4- توانایی ورود به محیط برنامه Archicad (2D)

5- توانایی کار با دستورات مدیریت فایل

6- توانایی کار با دستورات ترسیمی (نوع اول)

7- توانایی کار با دستورات نمایشی (نوع اول)

8- توانایی کار با لایه ها

9- توانایی تغییر ساختار دستورات ترسیمی

10- توانایی کار با دستورات ویرایشی (نوع دوم)

11- توانایی کار با دستورات ترسیمی (نوع دوم)

12- توانایی کار با دستورات نمایشی

13- توانایی کار با دستورات تنظیم کننده

14- توانایی کار با دستورات کمک ترسیمی

15- توانایی کار با دستورات مقدماتی ساخت طبقات

16- توانایی کار با دستورات Calculate

17- توانایی درج متن برنامه

18- توانایی تشخیص فضای سه بعدی

19- توانایی ورود به محیط برنامه Archicad(3D)

20- توانایی کار با دستورات کتابخانه LIBRARY

21- توانایی کار با دستورات ترسیمی نوع اول

22- توانایی کار با دستورات تنظیم کننده پنجره دید

23-توانایی کار با دستورات پیشرفته لایه ها

24- توانایی کار با دستورات ترسیمی نوع دوم

25- توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع اول

26- توانایی کار با دستورات کمک ترسیمی

27- توانایی کار با دستورات پنجره دید

28- توانایی کار با دستورات خاصیت پذیر

29- توانایی کار با دستورات اندازه گیری

30- توانایی کار با دستورات ویرایشی نوع دوم

31- توانایی کار یا دستورات انتخابی موضوع

32- توانایی کار با دستورات متن نویسی پیشرفته

33- توانایی کار با دستورات کار گروهی

34- توانایی کار با دستورات تنظیم صفحه سه بعدی نوع اول

35- توانایی کار با دستورات فهرست کلیدی

36- توانایی کار با دستورات جلوه های ویژه

37- توانایی کار با دستورات چاپ نقشه های ورودی

38- توانایی کار با دستورات کمکی HELP

 

مشخصات فنی طراحی معماری به کمک Archicad

از تا
تعداد بازدید
آدرس

قیمت
نام کاربری