جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

جنت آباد

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 164 متر مربع
تاریخ شروع کار 22 آذر 1398