جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

گل محمدی

مجری کسب و کار شماره ۶
متراژ 108 متر مربع
تاریخ شروع کار 22 آذر 1398