جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16186915

ساختمان مذکور توسط جناب آقای ندیلی در منطقه 2 تهران به آدرس میدان توحید - خیابان نصرت غربی- خیابان خوش شمالی - بالاتر از خیابان پرچم - کوچه جعفرقلی - پلاک 58 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 4 طبقه می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 480 مترمربع در زمینی بیشتر از 160 مترمربع می باشد.

مجری پشتیبان شماره 2
تاریخ شروع کار 26 بهمن 1399