جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16646610

ساختمان مذکور توسط جناب آقای عسگری در منطقه 2 تهران به آدرس بهبودی - بالاتر از خیابان نصرت غربی- خیابان صالحیان شرقی - خیابان فرید (لشگریان) - نبش کوچه بن بست شکوفه - پلاک 3 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 7 طبقه و 1 طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 1550 مترمربع در زمینی بیشتر از 370 مترمربع می باشد.

مجری پشتیبان شماره 2
تاریخ شروع کار 26 بهمن 1399