جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16899142

ساختمان مذکور توسط جناب آقای قوانلو در منطقه 3 تهران به آدرس آفریقا - پایین تر از بلوار گلشهر - کوچه تندیس - پلاک 28 با کاربری اداری - تجاری در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 11 طبقه و 4 طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 6500 مترمربع در زمینی بیشتر از 980 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399