جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16375557

ساختمان مذکور توسط جناب آقای نیک جوی در منطقه 3 تهران به آدرس خیابان ولیعصر- نرسیده به پارک وی - کوچه ترکش دوز- پلاک 17 و 19 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 8 طبقه و 2 طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 2380 مترمربع در زمینی بیشتر از 500 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399