جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16599064

ساختمان مذکور توسط جناب آقای خیالی در منطقه 3 تهران به آدرس آفریقا - بالاتر از بلوار گلشهر - کوچه گلفام - پلاک 34 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 10 طبقه می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 3450 مترمربع در زمینی بیشتر از 623 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399