جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16550210

ساختمان مذکور توسط جناب آقای بختیاری در منطقه 3 تهران به آدرس خیابان ولیعصر - نرسیده به پارک وی - خیابان ابراهیم مهری - پلاک 12 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت فلزی در تعداد طبقات 7 طبقه می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 1550 مترمربع در زمینی بیشتر از 370 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399