جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16683369

ساختمان مذکور توسط جناب آقای بختیاری در منطقه 3 تهران به آدرس پاسداران - بلوار شهرزاد - خیابان یاراحمدی - کوچه منصور- پلاک 18 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 8 طبقه و یک طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 2550 مترمربع در زمینی بیشتر از 500 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399