جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16488648

ساختمان مذکور توسط جناب آقای یوسفی در منطقه 3 تهران به آدرس میدان ونک - خیابان ملاصدرا - خیابان عباس شیراز شمالی - کوچه شهریار- کوچه بن بست دوم با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 7 طبقه و 2 طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 1450 مترمربع در زمینی بیشتر از 380 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban3
تاریخ شروع کار 22 بهمن 1399