جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16540835

ساختمان مذکور توسط جناب آقای حمیدی در منطقه یک تهران به آدرس نیاوران - خیابان شهید باهنر (نیاوران) - سه راه یاسر (میدان یاسر) - خیابان عمار - کوچه مهر - کوچه تیموری (محرمی) - پلاک 20 و 22 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 10 طبقه و دو طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 4350 مترمربع در زمینی بیشتر از 750 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban1
تاریخ شروع کار 30 بهمن 1399