جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16812225

ساختمان مذکور توسط جناب آقای رفیعی در منطقه یک تهران به آدرس شریعتی - بالاتر از پل رومی - خیابان موسویوند - کوچه شفقی - پلاک 3 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 7 طبقه و یک طبقه منفی می باشد که زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 1150 مترمربع در زمینی بیشتر از 260 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban1
تاریخ شروع کار 28 بهمن 1399