جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16320661

ساختمان مذکور توسط جناب آقای شمس در منطقه 1 تهران به آدرس ولنجک، خیابان ولنجک، کوچه بیست و دوم (کاشانی)- پلاک 26 با کاربری مسکونی در حال ساخت می باشد. این ساختمان دارای اسکلت بتنی در تعداد طبقات 8 طبقه و 2 طبقه منفی و زیربنای مفید در حال ساخت بیش از 1800 مترمربع در زمینی به متراژ بیشتر از 430 مترمربع می باشد.

مجری poshtiban1
تاریخ شروع کار 18 بهمن 1399