جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

16425070

این پروژه در تاریخ 990220 در محدوده بلوار ابوذر در منظقه 15 تهران به آدرس بلوار ابوذر، خیابان بقایی، خیابان مسلم (فاضل بجستانی) جنوبی، کوچه دهم پلاک ششم در حال احداث است.
نوع سازه این ساختمان فلزی است که زیر بنای مفید آن 1044 مترمربع است و متراژ زمین 212 مترمرب می باشد که دارای 7 طبقه می باشد و 10 واحد مسکونی است.

مجری جناب آقای خطیبی
تاریخ شروع کار 20 اردیبهشت 1399