جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه سیدان ۵

این ساختمان را در مرداد ماه سال ۹۸ شروع سه ساخت شد و این پروژه یکی از پروژه های لوکسی هستش که توسط گروه ساختمانی سیدان ساخته شده است.
شما می توانید تصویر این پروژه را در قسمت پست ها ملاحظه کنید.

مجری سیدان
تاریخ شروع کار 01 خرداد 1398