جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

سیدان 4

این ساختمان را در خرداد ماه سال 99 شروع به ساخت کرده ایم از ویژگی های بارز این ساختمان استفاده از تکنولوژی های جدید در ساخت ساختمان می باشد، سیستم سقف سازه ای این ساختمان از نوع یوبوت اصلاح شده است.
شما می توانید مراحل ساخت این ساختمان را در پست ها مشاهده کنید.

مجری سیدان
تاریخ شروع کار 01 خرداد 1399