جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

اتاللخ

خوهوعوعو

مجری املاک نیاوران
متراژ 600 متر مربع
تاریخ شروع کار 31 خرداد 1399
قیمت 46,466 تومان