جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه آقای عزیزی

مشخصات پروژه :
نوع ساختمان: مسکونی
تعداد طبقات: 5 طبقه
نوع خدمات: نظارت بر اجرای تاسیسات برقی
متراژ: 900 متر مربع

مجری گروه فنی و مهندسی البرز
تاریخ شروع کار 21 آبان 1397