جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

پروژه آقای رضا زالی

مشخصات پروژه :
نوع ساختمان : مسکونی 5 طبقه
نوع خدمات : طراحی و نظارت تاسیسات برق
متراژ: 800 متر مربع

مجری گروه فنی و مهندسی البرز
تاریخ شروع کار 04 مرداد 1395