جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجتمع فرهنگی هنری سئول

مجتمع فرهنگی هنری سئول
متراژ: 1686 مترمربع

مجری مهندسین مشاور معماری آرل
تاریخ شروع کار 21 مرداد 1398