جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مترو شمیران

– فروش، نصب و راه-اندازی چیلر و فن-کویل زمینی ـ مترو شمیران تهران

مجری شرکت مهندسی تهویه نوین ایرانیان
تاریخ شروع کار 07 آبان 1397