جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

صحن حضرت زینب (س)

مشاوره و طراحی ژئوتکنیک طرح توسعه حرم مطهر امام حسین (ع) صحن حضرت زینب (س)

مجری شرکت خدمات بهسازی خاک سامان پی
تاریخ شروع کار 15 شهریور 1396