جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجموعه ویلایی سروستان

مجموعه ویلایی سروستان

متراژ پروژه: 20000 متر مربع

توضیحات: طرح اولیه این پروژه با سیستم قاب خمشی بتنی با وزن آرماتور 40 کیلوگرم بر متر مربع بود و جهت بازبینی و بهینه سازی طرح به شرکت ارائه شد. طرح نهایی انجام شده توسط شرکت دارای وزن آرماتور25 کیلوگرم بر متر مربع می باشد و هم اکنون در حال اجرا می باشد.

مجری شرکت دانش بنیان مهندسین مشاور شریف سازه آزما
تاریخ شروع کار 15 اردیبهشت 1395