جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجتمع عظیم معراج قشم​

اجرای موتورخانه برای برودت 3000 تن تبرید​ و نصب هواساز و لوله کشی سیستم فن کویل سقفی توکار

مجری شرکت تهویه و برودت گستر پرگاس
تاریخ شروع کار 14 آبان 1398