جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

مجتمع اداری – تجاری آرین پاسارگاد

کارفرما : بانک پاسارگاد

مصالح نما : سرامیک پرسلانی

مساحت نما : 3500 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1397

سیستم نصب : نامشهود KEIL – کلیپس ترک

مجری شرکت فنی مهندسی زیبآشیان
تاریخ شروع کار 09 فروردین 1399