جت کار

همرسان کسب و کارهای ساختمانی

شرکت تولید چرم

کارفرما : شرکت تهران دلتا

مصالح نما : سرامیک پرسلانی – کرتین وال – شیشه فرم لس – کامپوزیت

مساحت نما : 6000 متر مربع

سال اتمام پروژه: 1398

سیستم نصب : کلیپسی چهار طرفه – کامپوزیت سیستم H&L

مجری شرکت فنی مهندسی زیبآشیان
تاریخ شروع کار 09 فروردین 1399